CETA Consulting: Business Development and Intercultural Consulting in Emerging Markets, focused on Southeast Asia and Central Europe.

Navigation

Index of the page

HAPPY LUNAR NEW YEAR – VIETNAM OFFICE ANNOUNCEMENT

Jump back to the navigation

The content of the page:

HAPPY LUNAR NEW YEAR – VIETNAM OFFICE ANNOUNCEMENT

Publikálva:

 

 

Dear our valued customers and partners,

As a custom in Vietnam, the coming week is Tet holiday to celebrate the Lunar New Year.
Therefore, our offices are closed for Tet from 2nd Feb to 10th Feb. We will come back to work again from 11th Feb 2019.

However, all of our work in Europe will continue as usual. If you have any enquiries, feel free to contact us via bizdev@cetaconsulting.com, Facebook Messenger or LinkedIn message.
We wish you a wonderful Tet and a successful new year!

 

Gửi quý khách hàng và các đối tác.

Theo phong tục tập quán của Việt Nam, tuần tới là dịp ăn mừng lễ Tết Nguyên Đán.
Nhập gia tùy tục, văn phòng đại diện của chúng tôi tại Việt Nam sẽ không làm việc từ ngày 2 tháng Hai tới 10 tháng Hai. Chúng tôi sẽ làm việc trở lại vào ngày 11 tháng Hai năm 2019.

Tuy nhiên, mọi hoạt động của CETA tại châu Âu sẽ được diễn ra như bình thường. Trong trường hợp quý khách hàng có nhu cầu liên lạc, vui lòng gửi email tới bizdev@cetaconsulting.com, hòm thư Facebook hoặc LinkedIn của chúng tôi.

Kính chúc khách hàng một Tết vui vẻ và năm mới an khang thịnh vượng !

CETA Consulting.

Jumo back to the navigation